IMG_0961Text och bild: Maria Eklund

Wanås Konst ligger på Skånes baksida, i Göingebygdens skogar. Under bar himmel har grundaren, Marika Wachtmeister, förvandlat Wanås slottspark till en gigantisk konsthall som sätter fantasin i rörelse hos både stora och små.

Mystiken på Wanås Konst är påtaglig. Parkens vilda natur möter Snapphanehistorier och konst. Sedan starten 1987 har skulpturerna successivt blivit fler och de permanenta verken är idag 54. Här står barnens kreativitet och upptäckarglädje i centrum. Konstverken tål att kännas på och klängas i. Här kan du balansera i Jacob Dahlgrens skulptur. Slänga dig i en av de elva bokträdsgungorna i Hanne Tierneys konstverk ”Love in the afternoon”. Slå dig ner i Melissa Martins häftiga lövsal ”Dining room”. Och varför inte passa på att skriva din högsta önskan att hänga i Yoko Onos ”Whising tree”?

IMG_0937

Wanås och kreativiteten
Wanås Konst vill vara en plats för lekfullt lärande. Varje år tar man fram ett program för skolorna. Det är kopplat till såväl årets utställningar som miljön. Cirka 5000 barn och unga deltar årligen i programmet.

– Eleverna kommer främst från Skåne, Småland och Blekinge. Barnen från skolorna i närområdet har blivit konstexperter eftersom vi återkommande arbetar med dem, säger Elisabeth Millqvist, verksamhetschef och konstnärlig ledare på Wanås Konst.

Alla besökande barn och unga är välkomna att delta i kreativa aktiviteter. Under vissa helger ordnar Wanås Konst dropin-workshops där barn och konstnärer arbetar tillsammans. Under det gångna höstlovet skapade barnen luftskulpturer utifrån konstnären Jeppe Heins temafråga ”Vad är lycka för dig?”.

– En röd tråd i programmet är besökarens deltagande och undersökande av skulpturer. Kan en skulptur vara social eller performativ? Med den ingången uppstår ofta en lekfullhet, säger Elisabeth Millqvist.

Barnboksprojektet startade 2011. Genom projektet hoppas Wanås Konst väcka barnens intresse för konst. Utifrån naturen skapar kända skribenter och samtida konstnärer berättelser och illustrationer som knyts ihop med nya konstverk i utställningen.

–   ­Det finns berättelser så närvarande på platsen, det känns som att stenmurar, träd och buskar bär på berättelser som borde berättas, säger Elisabeth Millqvist.

När vuxna och unga besöker parken tillsammans uppstår ofta spännande diskussioner.

–  Vad ser en 15-åring i ett hjärta av sten? Och hur har bollarna hamnat i träden? Kanske får du andra svar från de unga, säger Elisabeth Millqvist.

Wanås och naturen
Wanås är ett Natura 2000-område där naturen får sköta sig själv. Känslan i parken är vild och romantisk. Konstverk hjälper till att stärka känslan. I parkens utkant står den gamla snapphaneeken*3 kvar. Enligt sägnen hängdes snapphanarna här under krigen mellan Sverige och Danmark på 1400-talet. Här kan du också höra de ödsliga ropen efter mamma. Men du kan vara lugn. Inget barn är vilse. Det är bara Marianne Lindberg De Geers  ljudinstallation ”Jag tänker på mig själv” som ekar i skogen.

LänkarIMG_0943

*2 Här kan du läsa mer om Naturvårdsverkets Natura 2000-områden

*3 Mer om Snapphanar och snapphaneeken

Mer om Wanås Konst hittar du på deras hemsia