Almedalen VisbyText och bild: Maria Eklund

Intresset för Almedalsveckan växer för varje år. Valåret 2014 är inget undantag. Region Gotland förutspår i år 25 procent fler besökare jämfört med 2013. 

Den som granskar statistiken för Almedalsveckan ser en tydlig trend. Antalet evenemang ökar i kapp med deltagarna och gör arenan till en allt viktigare mötesplats att synas på. Såväl för politiker och samhällsdebattörer som för entreprenörer. Det som startade sommaren 1968 med att Gotlands socialdemokrater bad Olof Palme hålla ett sommartal från ett lastbilsflak vid Kruttornet, har förvandlats till en gigantisk politisk arena. På många sätt unik i sitt slag.

Inför valåret 2014 förutspår Region Gotland att den uppåtgående trenden för Almedalsveckan fortsätter. Rekordmånga seminarier, deltagare, arrangörer och journalister förväntas invadera Visby den första veckan i juli. I år räknar Region Gotland med minst 25.000 deltagare. En ökning med 25 procent jämfört med rekordåret 2013. Men också antalet evenemang ökar och har sedan valåret 2010 blivit 64 procent fler.

Karin Lindvall på Almedalsveckans kansli pekar på tre viktiga framgångsfaktorer för Almedalsveckan:

  • Öppen demokratisk mötesplats där alla får delta
  • Bredd bland ämnen och deltagare
  • Hög kvalitet och aktualitet

–  Begränsningarna i hur stort arrangemanget kan bli är främst tillgången på boende och därefter tillgång till möteslokaler.  Viktigt är att behålla Almedalsandan med öppenhet och att alla kan möta alla. Om det blir för stort kan det vara svårt att behålla den känslan, säger Karin Lindvall.

Almedalsveckan infaller årligen under veckan 27. Riksdagspartierna tilldelas varsin egen dag enligt ett löpande schema. Deras medverkan i seminarier, presskonferenser och tal styr till stor del agendan för övriga evenemang under veckan. Aktiviteterna berör aktuella frågor såsom klimat, vård och omsorg.  För den som har en fråga att driva är Almedalsveckan ett gyllene tillfälle att få gehör.

Källa: Almedalsveckans kansli, Region Gotland

Tabell: Statistik från Region Gotland över antal deltagare, evenemang och arrangörer åren 2008-2013

År

Deltagare

Evenemang

Arrangör

2008

6000

662

350

2009

7500

1041

589

2010

11000

1396

758

2011

14000

1476

767

2012

17000

1818

986

2013

20000

2285

1029